Your search results

Tín hiệu đáng mừng cho nhà đầu tư: Bộ Xây dựng rút ngắn thời gian phê duyệt thủ tục quy hoạch

Posted by Admin on 08/08/2017
| 0

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã cắt giảm từ 93 thủ tục hành chính xuống còn 46 thủ tục, đạt 51% trong lĩnh vực xây dựng. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 25% so với trước đây.

Internet

Theo đó, như thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày làm việc (giảm 5 ngày); thời gian phê duyệt quy hoạch không quá 15 ngày làm việc; thời gian về cấp phép xây dựng giảm từ 7 – 10 ngày, thời gian về kiểm tra nghiệm thu giảm 10 – 20 ngày so với trước đây.

Bộ Xây dựng bước đầu áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập hạ tầng kỹ thuật thông tin như phần mềm, máy tính, đường truyền… để tạo tiền đề triển khai dịch vụ công cấp độ 3 trong việc cấp phép xây dựng và cấp phép nhà thầu nước ngoài.

Được biết, thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục thiết lập các giải pháp đồng bộ để tiến tới cải cách hơn nữa các thủ tục hành chính tạo môi trường thông thoáng hơn nữa cho sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, sẽ nghiên cứu để cắt giảm thêm 5-10 thủ tục nữa.

Đồng thời, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ lồng ghép một số thủ tục hành chính mà được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn khác nhau. Như trong thẩm định, thiết kế một dự án, có 3 nội dung là thẩm định về xây dựng, thẩm định phòng cháy chữa cháy, thẩm duyệt về môi trường hiện do 3 cơ quan khác nhau thực hiện.

Tiếp theo là phân cấp ủy quyền không làm giảm thủ tục hành chính nhưng làm đơn giản hóa quy trình thủ tục cho doanh nghiệp và người dân có thể dễ dàng tiếp cận với cơ quan chuyên môn ở địa phương thay vì phải lên Trung ương để thực hiện.

Rút ngắn thời gian phê duyệt chính là biện pháp tối ưu giúp người dân, nhà đầu tư đẩy nhanh phát triển, đặc biệt là tại vùng ven. Không cần phải chờ đợi mỏi mòn khi phê duyệt thủ tục hành chính, những khu vực vùng ven như Đồng Nai sẽ được tiếp thêm cơ hội. Giá đất rẻ, lợi nhuận đầu tư nhiều, phê duyệt thủ tục hàng chính nhanh gọn chắc chắn sẽ không có khách hàng nào phải hối hận khi đầu tư vào vùng ven” – Ông Trịnh Minh Pháp, Phó Giám đốc sàn tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba chia sẻ.

Theo Tin tổng hợp

Leave a Reply

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố