Your search results

Thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

Posted by Admin on 04/08/2017
| 0

Đối với nhà ở hình thành trong tương lai cũng như nhà ở đã được bàn giao cho người mua nhưng chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện duy nhất dưới hình thức: Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.

Internet

Theo quy định tại Điều 32 Thông tư 19/2016/TT-BXD quy định các điều kiện để được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai như sau:

– Không phân biệt bên mua đã nhận bàn giao nhà hay chưa, việc chuyển nhượng phải được thực hiện trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ. Trường hợp hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có nhiều nhà ở (căn hộ, căn nhà riêng lẻ) thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp đồng đó; nếu bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư thì bên chuyển nhượng phải lập lại hợp đồng mua bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai căn cứ tại Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD, gồm các bước sau:

Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định và theo mẫu tại Thông tư 19/2016/TT-BXD.

Bước 2 (nếu có): Trường hợp bên chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực. Ngược lại nếu bên chuyển nhượng là doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng không phải công chứng, chứng thực.

Bước 3 (nếu có): Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định, trong trường hợp được miễn thuế thì phải có tài liệu chứng minh.

Bước 4: Yêu cầu chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Bên nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ theo quy định.

Theo Phapluatbds.vn

Leave a Reply

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố