Your search results

Hiện trạng đất tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Posted by Admin on 09/08/2017
| 0

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đất quốc phòng quản lý là hơn 489ha; đất hàng không quản lý là 107,18ha; đất dùng chung cho quân sự và hàng không nhưng chưa được quy hoạch là 464,29ha.

Leave a Reply

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố